logo                                                                                                                                                                                                                                                     Zpět

Příležitost pro fotografy amatéry                    

Fotosoutěž k 800. výročí města Litoměřice

    Město Litoměřice ve spolupráci s Nadačním fondem Kalich vyhlašuje fotografickou soutěž k 800. výročí svého vzniku. Smyslem soutěže s tematickým názvem „Současné Litoměřice a život v nich“ je oslavit  a připomenout  toto významné jubileum města. 

   Soutěže se mohou zúčastnit  autoři jak z ČR a SR, kteří nejpozději do 31.července 2019  odešlou na adresu Informačního centra, Mírové nám. 16/8a, Litoměřice  max. 3 snímky na dané téma.  Porota v čele se Zdenou Kolečkovou z Katedry fotografie UJEP Ústí n.L.  snímky následně vyhodnotí a třicet z nich  vybere pro výstavu, která se v rámci oslav 800 let města uskuteční v průběhu  září t.r.  Součástí bude vernisáž spojená s oceněním  tří nejlepších fotografií. Autoři vítězných prací získají finanční odměnu.

   Podrobnější informace o fotosoutěži  najdou zájemci na internetových stránkách města a na stránce, kterou právě čtete, tedy www.e-fotosoutez.cz.

                                                                

------------------------------------------- 

 

Podrobnější informace k fotosoutěži „Současné Litoměřice a život v nich“

 

Město Litoměřice ve spolupráci s Nadačním fondem Kalich vyhlašuje fotografickou soutěž k 800. výročí svého vzniku. Smyslem soutěže s tematickým názvem „Současné Litoměřice a život v nich“ je oslavit  a připomenout  toto významné jubileum města. 

 

Podmínky účasti ve fotosoutěži:

Soutěže se mohou zúčastnit fotografové amatéři ((tedy ti, u kterých není obor fotografie jako hlavní druh povolání), a to jak z České, tak i Slovenské republiky.

 

Počet snímků: Max. tři (3)

 

Uzávěrka soutěže je 31.červenec 2019 (včetně, přičemž platí datum na pošt.razítku).

 

Požadovaný formát:

30x40 cm a 30x45 cm, panoramatické formáty musí mít delší stranu minimálně 30 cm, max. pak 45 cm (kvůli adjustaci do rámů, které jsou pro výstavu k dispozici).

U čtvercových formátů jsou požadované rozměry nejméně 30 x 30 cm, nejvíc pak 40x40 cm.

 

Pozn.: Snímky musí být na fotopapíru (nikoli na fotoplátně), pořadatelé doporučují matný nebo pololesklý povrch (není podmínkou).

 

Zásilka musí spolu s fotografiemi obsahovat průvodní listuvedením  počtu snímků, jejich názvů, (zda autor požaduje po skončení výstavy fotografie vrátit či ne), a kontakt na autora. 

 

Pozn.: Pořadatelé si však vyhrazují právo ponechat si tři nejvýše oceněné fotografie pro potřeby města a Informačního centra.

 

Fotografie musí být zabezpečeny tak, aby v běžné poštovní přepravě či jiném způsobu doručení (osobní předání) nemohlo dojít k jejich poškození, např. ohybem obálky, nebo jejím narušením.

 

Doručovací adresa:

INFORMAČNÍ CENTRUM,  Mírové nám. 16/8 a,  PSČ 412 01 Litoměřice

Obálku označit heslem „FOTOSOUTĚŽ“

Pozn.: (Zásilku je samozřejmě možné doručit i osobně)

 

Hodnocení soutěžních prací:

Soutěžní fotografie, které splní předepsané náležitosti, vyhodnotí porota koncem srpna nebo začátkem září 2019. Snímky budou hodnoceny bodovým systémem, který si porota určí.

Složení poroty:

Zdena Kolečková (předsedkyně), vedoucí katedry fotografie UJEP Ústí n,.L.

Filip Hrbek, historik 

Jan Brodský, fotograf kurátor Galerie výtvarného umění Litoměřice,

Vladimír Polák

Eva Břeňová, vedoucí odboru MěÚ Litoměřice

Martin Davídek, Biskupství litoměřické

 

Ocenění nejlepších fotografií a jejich autorů:

 

Třicet fotografií (které získají nejvíce bodů)  se stane součástí souboru pro následnou výstavu. Ta se pak uskuteční v Hradni galerii Kulturního a konferenčního centra Litoměřice v průběhu měsíce září 2019, a to v rámci oslav 800 let Litoměřic. Výstava bude zahájena vernisáží a bude spojená s vyhlášením tří nejlepších fotografií a oceněním autorů finanční odměnou. Její výši stanovují pořadatelé takto:

1.místo: 3000 Kč

2.místo: 2000 Kč

3.místo: 1000 Kč.