Vítejte na webu skupiny Fotoporot

 

Vážení přátelé,

pro letošní rok skupina FotoporoT ve spolupráci s městem Litoměřice a Nadačním fondem Kalich připravila

Fotografickou soutěž

k

800. výročí vzniku města Litoměřic.

 

 

Smyslem soutěže s tématickým názvem

"Současné Litoměřice a život v nich"

je oslavit a připomenout toto významné jubileum města. 

 

Podmínky účasti ve fotosoutěži:

Soutěže se mohou zúčastnit fotografové amatéři (tedy ti, u kterých není obor fotografie jako hlavní druh povolání).

Počet snímků:            

Nejvýše tři (3)

Uzávěrka soutěže:     

31. červenec 2019 (včetně, přičemž platí datum na pošt.razítku nebo den osobní doručení fotografií na Informační centrum města Litoměřice).

Požadovaný formát:  

30x40 cm a 30x45 cm, panoramatické formáty musí mít delší stranu minimálně 30 cm, max. pak 45 cm (kvůli adjustaci do rámů, které jsou pro výstavu k dispozici). U čtvercových formátů jsou požadované rozměry nejméně 30 x 30 cm, nejvíc pak 40x40 cm.

Důležité:                         

Snímky musí být na fotopapíru (nikoli na fotoplátně), pořadatelé doporučují matný nebo pololesklý povrch (není podmínkou).

Zásilka musí spolu s fotografiemi obsahovat průvodní list s uvedením počtu snímků, jejich názvů, (zda autor požaduje po skončení výstavy fotografie vrátit či ne), a kontakt na autora.

 Pořadatelé si vyhrazují právou uzavřít s autory vybraných snímků smlouvu o využití fotografií pro propagaci města Litoměřice a Českého středohoří.

 Fotografie musí být zabezpečeny tak, aby v běžné poštovní přepravě či jiném způsobu doručení (osobním předání) nemohlo dojít k jejich poškození, např. ohybem obálky, nebo jejím narušením.

Obálku označit heslem „FOTOSOUTĚŽ“

Doručovací adresa:      

Informační centrum, Mírové nám. 16/8 a, PSČ 412 01 Litoměřice

 

Hodnocení soutěžních prací:

Soutěžní fotografie, které splní předepsané náležitosti, vyhodnotí porota koncem srpna nebo začátkem září 2019. Snímky budou hodnoceny bodovým systémem.

Složení poroty:

Zdena Kolečková (předsedkyně), vedoucí katedry fotografie UJEP Ústí n,.L.

Filip Hrbek, historik

Jan Brodský, fotograf kurátor Galerie výtvarného umění Litoměřice,

Vladimír Polák, dokumentarista

Eva Břeňová, vedoucí odboru MěÚ Litoměřice

Martin Davídek, Biskupství litoměřické

Ocenění nejlepších fotografií a jejich autorů:

Třicet fotografií, které získají nejvíce bodů, se stane součástí souboru pro následnou výstavu. Ta se potom uskuteční v Hradní galerii Kulturního a konferenčního centra Litoměřice v průběhu měsíce září 2019, a to v rámci oslav 800 let Litoměřic.

Výstava bude zahájena vernisáží a bude spojená s vyhlášením tří nejlepších fotografií a oceněním autorů finanční odměnou. Její výši stanovují pořadatelé takto:

1. místo     -     3000,- Kč 

2. místo     -     2000,- Kč

3. místo     -     1000,- Kč

 

Nezapomeňte:

Samozřejmě, že v dalších letech bude pokračovat tradiční fotosoutěž, která je přístupná všem věkovým skupinám, profesionálům i amatérům a probíhá pod názvem

"Život a cestovní ruch v Českém středohoří".

Už samotný název fotosoutěže dává tušit, že chceme propagovat krásnou část naší republiky, České středohoří, a vy nám můžete svou účastí hodně pomoci. Vezměte své digitální i filmové miláčky /dírková komora je také povolena…/ a zachyťte vše, co se Českého středohoří týká.

Nejen krásnou a jedinečnou krajinu a přírodu, ale i lidi, města, obce - prostě život ...

Vaše fotografie by měly oslovit nejen nás, kteří tu žijeme, ale také ty, kteří k nám přijíždějí za přáteli, za poznáním i za rekreací. Nejlepší snímky mohou potěšit diváky nejen na výstavách, které pořádáme, ale také při případném použití v interiérech a v propagačních materiálech, které se pro návštěvníky našeho regionu připravujeme.

Myšlenka pořádat fotosoutěže a výstavy vznikla v létě 2008. Tehdy se sešla skupina nadšenců, aby tuto činnost uvedla v život. Od té doby organizujeme soutěže a mimo to pořádáme mnoho výstav: v Galerii v nemocnici, v Divadle K.H.Máchy a na Hradě. To vše v Litoměřicích, ve městě, které má ambici stát se Bránou do Českého středohoří.

Nezapomeňte se podívat i na stručný přehled námi pořádaných výstav.

 

Za organizační výbor:

Kamil Soukup

 

 

      Další informace:

 

1. října 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 6. ročníku fotosoutěže.

Z vyhlášení

z vyhlášení 2016z vyhlášení

 

I takhle pracoval organizační výbor :-)

fotoporot - organizační výbor

Nezapomeňte se také podívat na zajímavé odkazy

 Třeba na Den slušnosti 

 
Miniaplikace

 

 

Přehled vítězných fotografií 2009 až 2014

 

Provozujeme fotogalerie:

Fotogalerie v nemocnici (Městská nemocnice v Litoměřicích)

 

 

----------------------------------------------------------

Další naše výstavy můžete navštívit :

v Divadle K. H. Máchy

a na Hradě

Přehled všech výstav naleznete zde

Chcete nás podpořit?

Chcete, aby o vás věděli fotografové?

 

Napište nám!

 

 

Podívejte se také na tipy na cyklovýlety po Českém středohoří

----------------------------------------------------------

P o z o r

Nabízíme všem fotografům /profesionálům, amatérům i mládeži/ možnost vystavovat své práce v Litoměřicích. Vlastníme rámy 40x50 cm - doporučené rozměry fotografií: 30x45, 30x40 a 20x30 cm. U větších rozměrů a panoramatických snímků vyžadujeme vlastní adjustaci. S případnými vernisážemi rádi pomůžeme, zajistíme i krátký kulturní program.


Neváhejte nás oslovit!

Kontakt na adrese:

sahs@seznam.cz

Kontakt QR fotosoutěž

Design downloaded from free website templates.