Pravidla

____________________________________________________

Podmínky účasti ve fotosoutěži:


 • 1 - 3 ks jednotlivých fotografií
 
 • 1 série o maximálním počtu 4 kusů fotografií

 - přihlásit můžete jednotlivé fotografie nebo sérii fotografií nebo obojí současně

 • snímky musí mít rozměr 40 x 30 cm nebo 45 x 30 cm, u čtvercového formátu 30 x 30 cm
 • v případě panoramatické fotografie je minimální rozměr delší strany 40 cm, podmínkou je vlastní adjustace  


Poznámky:
 • Doporučujeme použít pololesklý nebo matný fotografický materiál.
 • Porota si vyhrazuje možnost udělení zvláštní ceny pro nejlepšího účastníka do 21 let.

 

Účastník na rubové straně fotografií v pravém dolním rohu napíše:
 • své jméno
 • název fotografie
 • v případě série označení pořadí snímků - S 1 až S 4

 

 

Důležité - Průvodní list:


K zásilce soutěžních fotografií  bezpodmínečně  přiložte průvodní list, který musí obsahovat:
 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • seznam s názvy fotografií
 • rok narození
 • požadavek na vrácení


Další podmínky:
 • zaslání fotografie nebo fotografií v odpovídajícím pevném obalu, ne stočené, s dostatečnou vůlí ke snadné manipulaci!
 • v případě požadavku na vrácení fotografií oznamte tuto informaci v přiloženém průvodním listu

 

 

Doručovací adresa:

Petr Hermann

Informační centrum
Mírové nám. 16/8a
412 01 LitoměřiceVybrané fotografie budou zařazeny do závěrečné výstavy a vítězné fotografie budou oceněny!
Hodnocení soutěže:
Fotografie bude hodnotit soutěžní porota složená z profesionálních i amatérských fotografů, zástupců médií a dalších členů poroty


 

Všeobecné podmínky

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit.
 2. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).
 3. Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé, bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních materiálů. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci.
 4. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 5. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.

Kamil Soukup
předseda organizačního výboru

Petr Hermann
předseda odborné poroty


 

 
 

© Copyright 2014. All Rights Reserved. template redesign by sahs.cz

Design downloaded from free website templates.
PageRank ukazatel